Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Information til bedemænd

Bisættelser og jordfæstelser fra Brønshøj kirke kan finde sted når:
 • Afdøde bor i sognet eller har boet i sognet (check http://www.sogn.dk) eller har løst sognebånd til en af kirkens præster
 • Afdøde har nære pårørende i sognet (forældre, søskende eller børn)
 • Afdøde har nære pårørende begravet på Brønshøj kirkegård (forældre, ægtefælle eller børn) og afdøde skal begraves på Brønshøj kirkegård
Sådan aftales en bisættelse eller en jordfæstelse:
 • Kontakt kirkekontoret, tlf.: 38 28 25 05 eller broenshoej.sogn@km.dk
  Kontoret besvarer telefonopkald og mail mandag-fredag mellem 9:00 - 13:00, torsdag tillige 16:00 - 18:00 og i nogen udstrækning uden for disse tidspunkter, hvis det er muligt.
  Al kommunikation går gennem kirkekontoret, da det er os, der planlægger tjenesterne. Vi ved, hvilken  af sognets præster der har vagten - eller hvilken af Provstiets øvrige præster, der skal bisætte afdøde.
 • Når tjenesten er planlagt kan præsten kontaktes pr.mail eller telefon. 

Er der ønsker om speciel musik eller sang - eller indslag - skal disse godkendes af den tjenestegørende præst, som afstemmer ønsket med organisten og melder tilbage. 

Når kisten ankommer til kirken, er det som udgangspunkt de pårørende, der har ansvaret for at kisten sættes ind og bæres ud af kirken. De pårørende kan anmode bedemanden om at udføre denne opgave. Det gælder også selv om kisten har været opbevaret i kapellet på kirkegården. Dette kan afvige fra f.eks. landsbykirker, idet kirkegården ikke tilhører Brønshøj kirke, men Københavns kommune.

Al henvendelse vedr. kapel og kirkegård rettes til Københavns Kommunes Center for Kirkegårde.
De kan kontaktes på:

Bispebjerg Kirkegårdskontor
Frederiksborgvej 125
2400 København NV
Tlf.: 3366 9100
bisp@tmf.kk.dk
Kontoret er åbent ma - fr kl. 9 - 14. 

Når I ringer, vil vi gerne vide: 

 1. CPR-nr. og Navn på den afdøde
 2. Skal kisten bæres ud eller blive stående?
 3. Skal der bruges salmeblade eller bøger?
 4. Må den offentliggøres?
 5. Telefonnummer på Bedemanden
 6. Navnet på præsten

Ved en bisættelse ordner bedemanden blomster, ved en jordfæstelse gør kirkegården