Møder i Menighedssamfundet finder normalt sted den 2. tirsdag i måneden kl. 19.30 i Sognecentret, Præstegårds Allé 5.

Ved sognemøderne serveres kaffe á 20,00 kr.

Menighedssamfundet er en sammenslutning inden for Folkekirken. Formålet er, på et evangelisk-luthersk grundlag, at fremme forkyndelse og oplysning, at være aktiv part i sognearbejdet, samt at skabe rammer for dette arbejde.

Menighedssamfundet står åbent for enhver, der føler sig knyttet til Brønshøj Kirke, og dets møder er offentlige. Kontingentet udgør kr. 100,00 pr. år.

Menighedssamfundets vedtægter kan læses her...

Referatet fra sidste generalforsamling kan læses her...

 

Formand:

Kirsten Andersen, Birkeskoven 54, 2600 Glostrup.
Tlf.: 2820 2727

Næstformand:

Bente Omak, Bækkeskovvej 91,
2700 Brønshøj.

Sekretær:

Mette Garvold, Søgårdsvej 26 A, st. th.,
2820 Gentofte 

Ord.medlemmer:

Inge Lundgaard,  Holcks Plads 18, 2700 Brønshøj.
Mette Faurhøj, Astrupvej 27, 2700 Brønshøj.
Poul Heidelberg Lyndby, Langdyssen 76, 2730 Herlev.
Birte Knudsen, Kirketoften 18, 2700 Brønshøj.
Mia Lund Rao, Valløvej 19, 2700 Brønshøj.
Jens Nielsen, Tårnholmvej 1, 2700 Brønshøj.

Suppleanter: 

Nina Nielsen, Krabbesholmvej 19, st. th., 2700 Brønshøj
Søren Poulsen, 2700 Brønshøj

Kasserer:

Mogens Johansen, Ejgårdsvej 10, st.tv.,
2920 Charlottenlund, Tlf.: 3834 4504