Møder i Menighedssamfundet finder normalt sted den anden tirsdag i måneden kl. 19.30 i Brønshøj Sognehus, Brønshøj Kirkevej 4D.

Ved sognemøderne serveres kaffe á kr. 20,-.

Menighedssamfundet er en sammenslutning inden for Folkekirken. Formålet er, på et evangelisk-luthersk grundlag, at fremme forkyndelse og oplysning, at være aktiv part i sognearbejdet, samt at skabe rammer for dette arbejde.

Menighedssamfundet står åbent for enhver, der føler sig knyttet til Brønshøj Kirke, og dets møder er offentlige. Kontingentet udgør kr. 100,00 pr. år.

Menighedssamfundets vedtægter kan læses her.

Referatet fra generalforsamlingen tirsdag den 10. marts 2020 kan læses her.


Formand
Kirsten Andersen

Birkeskoven 54
2600 Glostrup
Tlf 2820 2727


Næstformand
Bente Omak

Bækkeskovvej 91
2700 Brønshøj

Sekretær
Mette Garvold
Søgårdsvej 26 A, st.th.
2820 Gentofte 


Ordinære medlemmer

Peter Nejsum

Brønshøj Kirkevej 6
2700 Brønshøj

Poul Heidelberg Lyndby
Langdyssen 76
2730 Herlev

Birte Mærsk Knudsen
Kirketoften 18
2700 Brønshøj

Nina Nielsen
Krabbesholmvej 19 st.th.
2700 Brønshøj

Mette Faurhøj
Astrupvej 27
2700 Brønshøj

Jens Nielsen
Tårnholmvej 1
2700 Brønshøj


Suppleanter

Birgitte Mehlsen
Stubbevangen 8
2700 Brønshøj

Søren Poulsen
2700 Brønshøj


Ekstern kasserer
Mogens Johansen

Ejgårdsvej 10 st.tv.
2920 Charlottenlund