Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Fødsel, navngivning og dåb

Fødsel

Hvis I ikke er gift, kan I opnå fælles forældremyndighed ved at indgive en "Omsorgs- og ansvarserklæring" inden 30 dage efter barnets fødsel. Erklæringen skal afgives digitalt med begge forældres NemID og kan findes ved at logge på http://www.borger.dk, under afsnittet "Familie og børn" , "Faderskab og forældremyndighed"

Navngivning

Inden seks måneder efter fødslen skal barnet have et navn. Hvis barnet ikke døbes, skal det navngives ved ansøgning.  Navngivning skal fra 1. December 2013 afgives digitalt med begge forældres NemID og kan findes ved at logge på http://www.borger.dk, under afsnittet "Familie og børn", "Navne". Når barnet er døbt eller navngivet meddeler kordegnen dette til folkeregisteret, som derefter sender barnets sygesikringsbevis. Kordegnen kan oplyse om evt. tvivlsspørgsmål m.h.t. navnelovgivningen og rådgiver gerne.

Dåb

Hvis man ønsker at blive døbt eller at få et barn døbt, henvender man sig til kordegnekontoret (tlf.  3828 2505) for at aftale, hvornår man ønsker dåben. Der formidles derefter kontakt til præsten, som man laver en personlig aftale med. Hvis barnet ikke er navngivet før dåben, skal navnene oplyses til kordegnekontoret. Desuden skal man oplyse navn og adresse på 2-5 faddere, som alle skal være døbt.  Aftale om dåb skal være bekræftet skriftligt, oplys derfor din mailadresse, så vi kan sende dig en bekræftelse. 
For at blive døbt i Brønshøj Kirke skal man bo i sognet eller have boet i sognet.

10 spørgsmål om dåb. Få svar på de mest almindelige spørgsmål omkring dåb her.