Udgivet af Bo Nygaard Larsen, man d. 11. maj 2020, kl. 11:10

Sognepræst Peter Nejsum er på studieorlov frem til den 1. august. Her skal han studere narrativ psykologi. 

Hvad er det, du konkret skal studere?
Det har betydning, hvordan man fortæller om sit liv, og det vil jeg gerne dykke ned i. Hvad betyder måden, man fortæller på om for eksempel traumatiske ting eller afgørende vendepunkter i ens liv, for hvordan man ser sig selv, hvordan man ser mening i tilværelsen og i sidst ende hvordan man opfatter Gud.

Det bedste eksempel er mønsterbryderen Lisbeth Zornig Andersen, der selv har haft en skrækkelig barndom. Hun insisterer på, at hun ikke er offer men overlever. Der er en verden til forskel på, om man ser sig selv som offer eller overlever, både i forhold til selvopfattelse og til hvordan, man ser verden. Jeg skal læse bøger om det, man kalder narrativ psykologi og om, hvordan et menneske skaber mening i de ting, livet byder på. 


Hvorfor har dette emne din interesse?
Det interesserer mig, fordi det er noget, jeg som præst bruger hver dag. Vi lytter til folk, der har det svært, og hjælper dem med at fortælle deres historie og komme overens med det, der er svært, eller som har gjort ondt. Og så genfortæller vi rigtig meget menneskeliv, når vi holder begravelsestaler.

Så er der også en helt personlig grund, og det håber jeg også at få ud af orloven, nemlig at fortælle min morfars historie. Han var tysker, var i krig, blev krigsfange, og kunne ikke efter krigen komme til Danmark og blive genforenet med sin kone (min mormor) og sit barn (min mor). I desperation prøvede han at tage hertil illegalt, men blev taget og sendt tilbage. Alle hans breve har jeg, og hans historie vil jeg gerne fortælle.  


Hvad forventer du at få ud af det?

Jeg håber at blive klogere på narrativ psykologi og på at kunne overføre pointerne herfra til teologi og præstearbejde. Konkret skal det gerne munde ud i nogle artikler i fagtidsskrifter, og jeg skal holde et efteruddannelseskursus for præster om emnet i foråret 2021.


Kan du bruge dine undersøgelser i dit arbejde som sognepræst?
Det håber jeg meget. Som sagt er det at fortælle livshistorie og at hjælpe andre til at fortælle deres historie, inklusive alt det, der er svært. Husk på, at kristendommen hviler på fortællinger, og hævder at et menneskes liv kan fortælles på en helt ny måde, når man ser det i lyset af Jesu egen historie, ikke mindst hans død og opstandelse.  


Hvorfor er er det vigtigt, at præster har denne mulighed for at tage studieorlov?
Det er så vigtigt, fordi man i en travl hverdag hele tiden skal levere med prædikener, taler, sjælesorg, undervisning og meget andet. Der er ikke ret meget tid til at fordybe sig og komme frem til nye indsigter. Præster, der har holdt orlov, kommer tilbage og ser de samme ting med nye øjne, og bliver bedre præster. Simpelthen. Det håber jeg også sker for mig. Jeg glæder mig - selvom jeg ved, jeg kommer til at savne kolleger og sognebørn her.


Tekst Bo Nygaard Larsen Foto Thomas Busk

 

Kategorier Uncategorized