Udgivet man d. 6. maj 2019, kl. 13:33

Den ene af vore to kirketjenere har søgt nye udfordringer. Vi søger derfor en serviceminded m/k. Dit job dækker alt fra tilsyn med kirke og sognehus, mindre reparationer, rengøring og til kirketjeneste ved gudstjenester, bryllupper og bisættelser, opsyn med konfirmander og deltagelse i aftenmøder.

Der stilles ingen formelle krav til varetagelse af stillingen, men det vil være en fordel, hvis du har en håndværksmæssig baggrund. Grundet de skiftende arbejdssteder og arbejdssituationer, kræver stillingen en stor fleksibilitet både geografisk og menneskeligt. Vi forventer, at du har det nødvendige, rolige overblik i mødet med mennesker i vidt forskellige livssituationer.

Vi er et godt team bestående af 4 præster, administrationschef, kordegn, 2 kirketjenere, 2 organister og en kirke- og kulturmedarbejder.

Vi synes vi langt hen ad vejen lykkes med at samarbejde i en hverdag præget af travlhed.

Vi værdsætter godt humør, en professionel tilgang til planlægning og udførelse af opgaver, og bestræber os på at møde de mange forskellige mennesker, der kommer gennem kirken og sognehuset i løbet af ugen, på en ordentlig måde.

Brønshøj sogn har, udover Københavns ældste kirke, et helt nybygget sognehus og et rigt menighedsliv begge steder. Kirken er eftertragtet til såvel kirkelige handlinger som gudstjenester og musikalske arrangementer. Sognet har et aktivt og rigt musikliv med både voksen-, børne- og pigekor. I sognet er Københavns største FDF-kreds, K25, et velfungerende ældrearbejde og en stor gruppe af frivillige.

Ansættelsen sker på overenskomstmæssige vilkår og er omfattet af fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening med kerneopgaver som kirketjener. Se organisationsaftalen på http://www.folkekirkenspersonale.dk

Lønnen aftales inden for intervallet 270.169,96 kr. – 348.377,94 kr. for en fuldtidsstilling. Der ydes et årligt rådighedstillæg på for tiden 25.495,41 kr. for en fuldtidsstilling. Samtlige beløb er angivet i nutidskroner.

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjeneste­mandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse for ansættelse, at den obligatoriske del af kirketjeneruddannelsen skal gennemføres inden for de første to år af ansættelse, hvis denne ikke allerede er gennemført.

Stillingen er på 37 timer pr. uge, med 5 dages arbejdsuge. Den faste fridag aftales ved ansættelse, den anden aftales med minimum en måneds varsel. Pt. er aftalen med de to kirketjenere, at de holder fri ca. hver anden weekend.

Der er 3 måneders prøvetid. Der vil blive indhentet børneattest og reference efter forud indgået aftale

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest torsdag d. 23. maj

Ansættelsessamtaler forventes at finde stede i uge 22. For yderligere oplysninger henvises til Administrationschef Martin Bjarklev tlf.: 38 28 25 05/mb@km.dk
eller til menighedsrådets kontaktperson: Bjarne Krohn; tlf.: 40 59 05 33 / bjarnekrohn@mail.dk. 

Ansøgning sendes til:
Brønshøj Sogns Menighedsråd
Brønshøj Kirkevej 4D
2700 Brønshøj
mrk.: Kirketjener

Kategorier Uncategorized